pH plus

      

pH Plus bazénová chemie Laguna na zvýšení pH v bazénu. pH Plus udrží kyselost bazénové vody v ideálním rozmezí pH 6,8 – 7,6 pro optimální působení chlorové dezinfekce i ostatních přípravků upravujících kvalitu vody v bazénu. Přípravek Laguna pH Plus se používá v rámci průběžné údržby (snížení hodnoty pH), při prvním napuštění bazénu a při každém jeho dopouštění. Přípravek pH lze aplikovat s chlorovými i bezchlorovými dezinfekčními přípravky.

Pro ideální působení chloru bez vedlejších účinků je nutné udržet hodnotu pH bazénové vody v rozmezí 6,8 – 7,6. Za těchto podmínek působí dezinfekční a ostatní přípravky bazénové chemie s maximální účinností. Při hodnotách pH nad 7,6 se v bazénové vodě mohou vyskytovat zákaly způsobující ucpání filtru, snížení účinnosti dezinfekčních přípravků, zápach chloru, podráždění očí a pokožky. Hodnotu pH kontrolujte minimálně 1x týdně pomocí bazénového testeru Laguna 4 v 1.

Granulát Laguna pH Plus se rozpustí ve vodě a postupně přilévá do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Aplikací 10g/1000 l (1 rovná polévková lžíce) snížíte hodnotu pH v bazénu o 0,2.

Složka: uhličitan sodný

Skladovatelnost: min. 18 měsíců

Dostupná balení: 0,9 kg, 3 kg
 
  pH plus Laguna - Chemie-Bazenova.cz

 


 

     

Cranit pH plus je bazénová chemie určená ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. pH plus Cranit se aplikuje při prvním napouštění bazénu a dále vždy při každém doplnění bazénové vody. Přípravek ve formě granulátu je slučitelný s chlórovou i bezchlórovou dezinfekcí.

Ideální hodnota pH bazénové vody má být v rozmezí 6,8 - 7,6. V tomto rozmezí jsou dezinfekční přípravky maximálně účinné a bez vedlejších negativních projevů. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Vyšší pH nad 7,6 způsobuje ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, podráždění očí a kůže a může také docházet k ucpávání filtru.

Dávkuje se 10 g přípravku Cranit pH plus (1 rovná polévková lžíce) na 1000 litrů (1 m3) vody, přičemž dojde ke zvýšení hodnoty pH přibližně o 0,2.

Při dopouštění bazénu dávkujte dle požadované hodnoty v závislosti na množství doplněné vody a změřených hodnot dle testeru Cranit 4 v 1.

Návod k použití: Potřebné množství přípravku Cranit pH plus (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu pH doporučujeme kontrolovat optimálně 1x týdně. V případě potřeby proveďte ihned úpravu pomocí Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. Kontrolujte pH vždy před přidáním dezinfekčních přípravků!

Skladovatelnost: min. 18 měsíců

Dostupná balení: 0.9 kg
 

pH plus Cranit - KOH-IN 

 

 


 

Laguna bazénová chemie a příslušenství - KOH-IN        Cranit bazénová chemie - KOH-IN

 

 

 

 

 

 

Nahoru